Naš gasilski dom 

V gasilski dom v Iga vasi so se gasilci preselili leta 1954. Zgrajen je bil namesto starega gasilskega doma v Pudobu, ki je bil med 2. svetovno vojno požgan.

Prvo večjo prenovo je doživel leta 1998, ko so se zazidala stara garažna vrata in zgradila nova, saj je bilo potrebno dom preurediti za novo, večje gasilsko orodno vozilo. Pisarna v domu je bila preurejena leta 2008, ko so bili na novo tapicirani stoli in na novo urejena kuhinja. V sedanje stanje pa je bil dom preurejen leta 2009, ko so bila urejena tla v domu (epoksi premaz), zamenjana okna in dodana garderoba za gasilske obleke.

V letu 2016 je bilo zaradi nakupa novega, večjega gasilskega vozila potrebno predelati garažna vrata, saj dosedanja niso več ustrezala. Ob rekonstrukciji odprtine za nova dvižna vrata, se je hkrati v orodišču obnovilo tudi del električne napeljave. Na zunanjo steno gasilskega doma je bila na novo nameščena elektro omarica. Obenem je bila preurejena tudi notranja elektro omarica, kateri je bil dodan priključek za agregat, v primeru izpada električne energije. V sklopu teh del je novo, osveženo podobo dobilo tudi orodišče.