V soboto, 22. 4. 2023, smo se tri mentorice mladine iz PGD Iga vas in ena mentorica iz PGD
Stari trg udeležile posveta mentorjev mladine notranjske regije. Posvet je bil že tretji po vrsti.
Tokrat je potekal v organizaciji GZ Vrhnika, in sicer v PGD Podlipa – Smrečje.

Na posvetu smo članice aktivno sodelovale na treh delavnicah, kjer smo se seznanile z
najpogostejšimi napakami, ki jih sodniki opažajo pri svojem delu in se igrale različne igre, ki
jih bomo lahko uporabile pri svojem delu. Na koncu smo se udeležile še krajšega predavanja
na temo gasilskih mentorjev mladine. Dan smo zaključili s skupnim druženjem in deljenjem
izkušenj, izzivov pa tudi strahov pri delu z mladimi v društvu.

Na posvetu je bilo združeno prijetno s koristnim, zato se že veselimo naslednjega posveta, ki
pa bo potekal kar pri nas, v Loški dolini.

Avtor: Nika Antončič

 

POSVET MENTORJEV MLADINE