Na slovesnosti ob dnevu Civilne zaščite, ki je na Brdu pri Kranju potekala v soboto, 28.2.2015, je bilo podeljenih več priznanj na področju zaščite in reševanja, med prejemniki pa sta bila tudi dva naša člana. Poveljnik Igor Palčič in namestnik poveljnika Klemen Plos sta kot priznanje za požrtvovalno in uspešno delo pri odpravljanju posledic naravnih nesreč v letu 2014 prejela bronasti znak Civilne zaščite. Priznanja sta prevzela na včerajšnji letni skupščini Gasilske zveze Loška dolina. Za zasluženo nagrado jima iskreno čestitamo!

Obenem pa čestitamo tudi prejemnikom priznanj iz sosednjih društev, poveljniku Civilne zaščite Loška dolina Damjanu Janešu in Gasilski zvezi Loška dolina, ki so prav tako prejeli bronast znak, ter županu občine Loška dolina Janezu Komidarju za prejet srebrni znak Civilne zaščite za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter krepitvi varnosti pred naravnimi nesrečami.

Priznanja za naše gasilce