Ker gre PGD Iga vas v korak s časom (kot vedno), smo se vključili v “projekt” GIS – Gasilski Informacijski Sistem, ki omogoča, da ima vodja intervencije pregled nad terenom, ki ga pokriva PGD: lokacije hidrantov in podatke o njih, postavitvene površine za MB, možnost navigacije, opombe objektov (če vsebujejo nevarne snovi…), itd. Sistem se nadgrajuje na podlagi predlogov in izkušenj.
Ideja je, da bi se sistem uporabljal na tabličnem računalniku, tako bi vodja intervencije imel zbrane vse podatke na enem mestu, v prihodnosti pa ga bo mogoče uporabljati tudi brez internetne povezave.

http://geopedia.si/#T4812_F20083:695_x460504_y62184_s13_b4

Projekt GIS – Gasilski informacijski sistem