Objavljamo razpis kandidacijskega postopka za volitve organov in funkcionarjev društva za obdobje od leta 2023 do 2028 in dokumentacijo za vlogo kandidature.

Razpis kandidacijskega postopka PGD Iga vas 2023

File name : Razpis-kandidacijskega-postopka-PGD-Iga-vas-2023.pdf

Podpisna lista članov predlagateljev

File name : Podpisna-lista-clanov-predlagateljev-2023_2028_2.pdf

Soglasje h kandidaturi

File name : Soglasje-h-kandidaturi-2023_2028_2.pdf

Razpis kandidacijskega postopka PGD Iga vas 2023