PIONIRJI 

(7-11 let)

 

V društvu je aktivna ena mešana ekipa pionirjev, ki se udeležuje tekmovanj v orientaciji, gasilskih kvizov in občinskih ter regijskih tekmovanj. Največji uspeh pionirjev je bilo 1. mesto na regijskem tekmovanju za memorial Matevža Haceta, leta 2009 na Vrhniki.

 

MLADINKE

(12-16 let)

 

Velik poudarek v društvu je tudi na mladini. Zelo smo ponosni na našo izvrstno ekipo mladih deklet, ki se udeležujejo tekmovanj na ravni GZ Loška dolina, regijskih in državnih tekmovanj ter tekmovanj za Pokal Matevža Haceta. Njihov največji uspeh je 6. mesto na državnem tekmovanju za Pokal Matevža Haceta leta 2014.

Mladinke so dobro organizirane pod mentorstvom Francija Urbihe. Zelo so dejavne na vajah in različnih tekmovanjih, kar potrjujejo tudi zelo dobri rezultati, ki jih dosegajo. Leta 2013 so na regijskem tekmovanju dosegle 1. mesto in se tako uvrstile naprej na državno tekmovanje za pokal Matevža Haceta. Na tem tekmovanju, ki je bilo maja 2014 v Ormožu so dosegle odlično 6. mesto med 50 ekipami, kar je bila odlična nagrada za trdo delo in dobra motivacija za naprej. Ekipa mladink je leta 2017 dosegla še en odličen rezultat. Na regijskem tekmovanju v Ložu so dosegle 1. mesto. 

Mladinke se redno udeležujejo tudi tekmovanj iz orientacije ter kvizov gasilske mladine. Spomladi leta 2019 je naša ekipa mladink na regijskem gasilskem kvizu v Starem trgu dosegla odlično 3. mesto in se uvrstila naprej na državno tekmovanje. 

 

ČLANI A 

(16-30 let)

 

Trenutno je v društvu aktivna ena ekipa članov A, ki se redno udeležuje tekmovanj na ravni GZ Loška dolina, regijskih tekmovanj in tekmovanj v bližnji okolici (Pokal PGD Planina). Največji uspeh naših fantov  je 3. mesto na regijskem tekmovanju za pokal Matevža Haceta leta 2013 v Ložu.

Člani A so kot aktivni operativci najbolj aktivna tekmovalna desetina v našem društvu. Pod mentorstvom našega poveljnika in pomočnika poveljnika se redno dobivajo na vajah in udeležujejo različnih tekmovanj v regiji. Aktivni pa so tudi pri delu v društvu, saj se dnevno srečujejo na druženjih v gasilskem domu.

 

ČLANICE A

(16-30 let)

 

Trenutno je aktivna ena ekipa članic A , ki se je leta 2014 prvič udeležila tekmovanja na srečanju članic v Lazah pri Planini.

Članice A so naša najmlajša tekmovalna ekipa, saj so se za tekmovanje prvič zbrale šele poleti 2014. Po nekaj tednih vaj so se odpravile na prvo tekmovanje, na srečanje članic v Laze. Kljub temu, da je bilo to njihovo prvo tekmovanje so se odrezale dobro, nabrale pa so si predvsem obilo izkušenj za naprej. Upamo, da bodo nadaljevale z druženjem in vajami in da jih bomo kmalu lahko videli tudi že na tekmovanjih za Pokal Matevža Haceta.

ČLANI B

(od 30 let naprej)

 

Naše društvo ima tudi eno aktivno ekipo članov B, ki se navadno udeležuje tekmovanj na ravni Gasilske zveze Loška dolina in regijskih tekmovanj za Pokal Matevža Haceta. Člani ekipe so zelo dejavni tudi kot operativci, aktivno pa sodelujejo tudi pri vseh aktivnostih v društvu. 

 

ČLANICE B

(od 30 let naprej)

 

Poleg ekipe članov A je  tudi ekipa članic B v društvu zelo aktivna, saj se redno udeležuje tekmovanj na srečanju članic v Lazah, kot tudi tekmovanj za pokal Matevža Haceta. Najboljši uspeh naših članic je 3. mesto na tekmovanju na srečanju članic v Lazah pri Logatcu.

Članice B so že izkušene na področju različnih tekmovanj. Prva ženska desetina je bila v GZ Loška dolina ustanovljena leta 2003, že leta 2004 pa sta na tekmovanje na srečanje članic v Laze odšli kar dve ekipi iz PGD Iga vas.Leta 2006 so na tem tekmovanju osvojile pokal za 3. mesto. Članice so tudi drugače aktivno vpete v delovanje društva in zveze, saj organizirajo različna srečanja s članicami iz sosednjih zvez, sodelujejo pri aktivnostih društva, se udeležujejo izobraževanj, redno pa nastopajo tudi na tekmovanjih.

 

STAREJŠI GASILCI

(od 58 let naprej)

 

V našem društvu je aktivna ena ekipa, ki se prav tako kot vse ostale redno udeležuje tekmovanj.

Starejši gasilci so skupaj že nekaj let, ekipa pa je nastala predvsem na pobudo mentorja Marka Štefančiča, ki je že prej uspešno vodil ekipo starejših gasilcev iz sosednjega društva PIGD Kovinoplastika Lož. Obe ekipi še vedno sodelujeta med seboj in se dobivata na skupnih vajah, kjer si člani med seboj veliko pomagajo in svetujejo. Seveda pa je za razvoj obeh ekip koristna tudi zdrava konkurenca. Naši starejši gasilci so zelo aktivni na vajah in tekmovanjih za, aktivno pa sodelujejo tudi pri delovanju društva. 

Odličen uspeh so naši starejši gasilci dosegli leta 2018, na tekmovanju za pokal Notranjske, kjer so izmed 11. ekip že drugič zapored osvojili 1. mesto in se tako uvrstili tudi na državno tekmovanje.  Tudi na regijskem tekmovanju, oktobra 2019 na Drenovem griču, se je desetina naših starejših gasilcev uvrstila na državno tekmovanje, saj so tam zasedli odlično 2. mesto.